ЕТ "Алекси Алексиев - Надежда Алексиева'' - Пчелни кошери

ЕТ "АЛЕКСИ АЛЕКСИЕВ - НАДЕЖДА АЛЕКСИЕВА"
Производство на дървени палети и каси, ДОМ(дървен опаковъчен материал), пчелни кошери и други детайли от дърво.

 

Описание

Дейността на фирмата е насочена изцяло в сферата на дървопреработването и производството на различни изделия от дърво. Фирмата разполага с достатъчна производствена площ и добре оборудвана производствена база, намираща се на територията на гр.Стражица,обл.В.Търново.

Производствената дейност е съсредоточена в две основни направления:

-производство на дървени палети и каси, ДОМ (дървен опаковъчен материал)

Изпълняват се нестандартни поръчки по спецификации,изисквания и чертежи на клиентите.

-пчелни кошери и елементи за тях.

 

Пчелните системи, които предлага са: Дадан-Блат, Лангстрот-Рут, Фарар, Роже-Делон и Нуклеус, както и елементи за тях - дъно, плодник, магазин, капак, рамки и други.

Освен с професионални дървообработващи машини, фирмата разполага и с модерна сушилна и стерилизараща камера, сертифицирана по Стандарт 15. Разполага със собствен транспорт и осигурява доставка на предлаганите продукти. .