Начало

Дейността на фирма „АД АЛЕКСИЕВИ“ ЕООД е съсредоточена в сферата на дървообработването и производството на дървени палета, бокс-палета,скари, каси и други нестандартни опаковки и детайли от дърво. Производството е съобразено с изискванията на клиента – зададени технологични параметри, спецификации и чертежи. Към момента произвеждаме над 200 вида палета и скари за клиенти в страната. Друго основно направление от нашето производство е и изработката на дървени сандъци за нуждите на военното производство, както и пчелни кошери и елементи за тях.

Производствената база се намира на територията на гр. Стражица, обл. Велико Търново, като разполага с достатъчно голяма производствена площ, професионални машини и оборудване, даващи възможност за коректно изпълнение на поетите ангажименти към клиента.

Освен с професионални дървообработващи машини, разполагаме и с модерна сушилна и стерелизираща камера, сертифицирана по Международен стандарт за фитосанитарни мерки (Стандарт 15) за термично третиране на палета и дървен материал.

Разполагаме със собствен транспорт за доставка на предлаганите продукти.

От 2019г. дружеството е член на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП).